För info så har EDA Skyttegille tävling i inomhus hallen den 20-21 november.