Charlottenbergs PK

Militär snabbmatch

29 februari 2020

Välkommen!

Här nedanför presenterar vi skjutlagen och uppdaterar efter hand som anmälningar kommer in. Max antal skjutlag är satt till 3, det blir 24 platser då varje skjutlag endast kan ta 8 skyttar. Ordningen i skjutlistorna nedan behöver inte representera skjutplatserna.

Uppdaterad: 2020-02-27 Kl: 15:45 (Alla skjutlagen är fyllda)

Skjutlagen

Skjutlag 1

Kl 10:00

 • Janne Remner, C3, Älvenäs PK
 • Per Dalén, C3, Karlstads PSK
 • Fredrik Kjellman, C2, Karlstads PSK
 • Mathias Leppik, C1, Karlstads PSK
 • Kalle Jonsson. C2, Karlstads PSK
 • Johan Larsson, C1, Karlstads PSK
 • Annelie Gustavsson, D1, Karlstads PSK
 • Johakim Staf, C2, Karlstads PSK

Skjutlag 2

Kl 12:00

 • Maria Eliasson, C2, Arvika PK
 • Maria Bergenheim, C2, Älvenäs PK
 • Erik Kumm, C1, Karlstads PSK
 • Lars Dahlström, C3, Frykdalens PK
 • Evert johansson, C2, Frykdalens PK
 • Patrick Sellman, C2, Frykdalens PK
 • Anders Nilsson, C3, Arvika PK
 • Kark Heinz, C1, Nordmarkens PSK

Skjutlag 3

Kl 14:00

 • Robert Falksäter, C3, Karlstads PSK
 • Tord Boström, C2, Karlstads PK
 • Sven Schützer, Vä, Älvenäs PK
 • Martin Forsbacke, C2, Nordmarkens PSK
 • Bosse Forsbacke, Vä, Nordmarkens PSK
 • Helena Heinz, C1, Nordmarkens PSK
 • Malin Boström, C2, Nordmarkens PSK
 • Anders Dahlberg, C2, Karlstads PSK